Cofio Sion Alun 1

Yn nechrau Hydref bu farw y gweinidog Sion Alun, wedi dioddef ers cyfnod o waeledd ar ei ysgyfaint nad oedd gwella arno. Yn Ebrill 2011 fe ddarlledodd Bwrw Golwg gyfweliad estynedig gyda Sion, ac fe ail ddarlledwyd y rhaglen ar Hydref 14eg fel teyrnged iddo.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

5 o funudau

Daw'r clip hwn o