Rhagflas/Preview 09/10/12

Cafodd Nia Wyn Jones ei charcharu am dair blynedd ar ôl cyfaddau iddi roi methadôn i’w phlentyn. Fe ddihangodd o’r carchar ar ôl cael ei bwlio gan eraill am yr hyn a wnaeth. Cytunodd i gael ei holi am y tro cynta gan T9 am ei bywyd y tu allan a thu mewn i’r carchar. Ond nid stori unigryw yw hon, mae na famau eraill sy’n gaeth i heroin a methadôn ac mae’n broblem sy’n cynnyddu ar draws Cymru. Mae’n fywyd yn y dirgel a gall fod yn beryglus i’r fam a’r plentyn, ond a oes na ateb?

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

20 eiliad

Daw'r clip hwn o