Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

12/10/2012

Mae Anita yn cymhlethu ei bywyd pan gaiff ei siomi gan Moc. Mae dylanwad drwg ar Ricky yn gwneud iddo ymddwyn yn gas tuag at Wil. Anita complicates her life when she’s let down by Moc. A bad influence on Ricky is turning him into a bully.

20 o funudau