Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

11/10/2012

Rhaid i Eifion wynebu ei ddedfryd yn ei achos llys. Penderfyna Gemma ei bod yn amser i symud allan o’r Deri. Eifion discovers his fate as he receivers his sentenced. Gemma decides it’s time for her to move out of the Deri.

19 o funudau