Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig

Coinneach Mac a' Ghobhainn agus Robbie Greig a' bruidhinn air an fhoghlam a fhuair iad.

Release date:

Duration:

6 minutes

This clip is from