Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

05/10/2012

Mae Ed yn rhoi Angela yn ei lle ac yn datgan yn gadarn ei fod am gefnogi Eifion wedi’r cyfan. Caiff Dani bwl o hiraeth am Brandon, flwyddyn union wedi’i angladd. Ed puts Angela in her place and defiantly declares that he intends to support Eifion after all. Dani is lonely and full of longing on the anniversary of Brandon’s funeral.

19 o funudau