Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

03/10/2012

Ceisia Macs osgoi Sioned a’r posibiliad ei bod yn feichiog. Daw Sheryl i ddeall gwir deimladau Wil tuag at ei pherthynas gyda Moc. Macs tries to avoid Sioned and the possibility that she might be pregnant. Sheryl comes to understand exactly how Wil feels about her relationship with Moc.

20 o funudau