Rhagflas: 25/09/2012

Lladd cymunedau er mwyn achub bywyd gwyllt?
Mae cynlluniau i gau rhannau o foroedd Cymru er mwyn creu gwarchodfeydd natur wedi corddi’r dyfroedd gyda protestwyr yn mynnu y byddai’n lladd cymunedau arfordirol.
Bydd T9 yn ymchwilio i gynlluniau cadwraeth dadleuol llywodraeth Cymru – ac yn ymweld a’r lleoliad cyntaf ym Mhrydain i wneud y fath arbrawf i weld os ydi’n bosib arbed bywyd gwyllt heb danseilio cymunedau.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

2 o funudau

Daw'r clip hwn o