Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Parthau Cadwraeth Morol

Mae cynlluniau i gau rhannau o foroedd Cymru er mwyn creu gwarchodfeydd natur wedi corddi’r dyfroedd gyda protestwyr yn mynu y byddai’n lladd cymunedau arfordirol. Heno bydd T9 yn ymchwilio i gynlluniau cadwraeth dadleuol llywodraeth Cymru – ac yn ymweld a’r lleoliad cyntaf ym Mhrydain i wneud y fath arbrawf i weld os ydi’n bosib arbed bywyd gwyllt heb danseilio cymunedau.

Plans to create marine nature reserves by banning fishing and other activities off the Welsh coast have sparked protest – with claims it could destroy coastal communities.
Tonight’s T9 raises questions about the Welsh government’s controversial plans – and visits the first ever place in Britain to create such a zone to see if it’s possible to save marine wildlife without undermining communities.

Transmitted on 25/09/12 at 9.30pm

24 o funudau