Siddi - Dim on Duw

Sesiwn gan Siddi yn arbennig ar gyfer rhaglen C2 Lisa Gwilym.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

4 o funudau

Daw'r clip hwn o

Dan sylw yn...