Coinneach MacÌomhair, 18/09/2012 Abaid Chealsaidh

Coinneach MacIomhair agus Iain Eàrdsaidh Mac a' Mhaoilean aig Abaid Chealsaidh.