Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

21/09/2012

O’r diwedd, daw Gwyneth i sylweddoli pwy sydd wedi bod yn ei thwyllo a’i phoenydio, ond beth fydd canlyniad y fath ddatgeliad? Caiff Dani gryn sioc wrth glywed am wir gyfrinach teulu’r Deri. Gwyneth finally learns who’s been tormenting her, but how will she react to such a revelation? Dani is shocked to learn of the Deri family's secret.

20 o funudau