Blas, Bywyd ar Blat, Lowri Morgan a Stifyn Parri Stifyn Parri a Lowri Morgan

Stifyn Parri a Lowri Morgan yng ngwesty Morgans yn Abertawe.