Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

20/09/2012

Er bod Dani’n bwriadu coffáu blwyddyn ers marwolaeth Brandon, caiff ei chynlluniau eu newid yn sgîl digwyddiadau yn Y Deri. Wedi’r holl ddadlau a checru, daw perthynas Gwyneth ac Yvonne i benllanw. Dani’s plans to commemorate Brandon’s death are spoiled by developments at the Deri. Following several clashes and disagreements, Gwyneth and Yvonne’s relationship hits rock bottom.

19 o funudau