Bha Eilean nan Ròn air fhàgail gu na h-eòin is na caoraich fhiadhaich

Eilean nan Ròn was left to the birds and wild sheep

Release date:

Duration:

3 minutes

This clip is from