Prionnsa Harry

Tha am Prionnsa Harry air ais air beulaibh na camarathan ann am Breatainn ach a bheil sinn air mathanas a thoirt dha airson na thachair nuair a bha e anns na Stàitean? Cluinnidh sinn beachd Màiri Bell Nic a' Bhreatannaich, Seasaidh NicChoinnich agus Cairistìona Nic an t-Saoir.

Release date:

Duration:

11 minutes

This clip is from