Cò a fhuair na buinn òir aig a’ Mhòd ann an 1924?

Mairead Nic a' Phì ag innse cò a fhuair na buinn òir aig a' Mhòd ann a 1924 agus Coinneach Dan Mac a' Ghobhainn ag innse mu bhalach òg a thug An Comunn Gàidhealach gu cùirt.

Release date:

Duration:

4 minutes

This clip is from