Babis Mis Awst gan Carwyn Ellis

Cofiwch gysylltu â Dafydd a Caryl os am sicrhau fod enw aelod diweddara'r teulu neu fabi i ffrind yng nghân "Babis mis Medi!"

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

4 o funudau

Daw'r clip hwn o

Dan sylw yn...