Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

06/09/2012

Mae Gwyneth yn edifar gadael i Garry fynd â Gwern wrth i’w gynllwyn ddwyn ffrwyth. Mae Colin yn benderfynol o brofi bod y busnes adeiladu yn denu llwynogod i’r pentref. Gwyneth regrets allowing Garry to take Gwern as his plan for punishment comes to fruition. Colin is determined to prove that the building company is attracting foxes to the village.

19 o funudau