Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

03/09/2012

Mae Macs yn gobeithio ail gynnau’r fflam gyda Gaynor. Ond mae’n peryglu ei swydd a’i berthynas â Sioned drwy hounding Gaynor ar eu diwrnod cyntaf nôl yn yr ysgol. Teimla Debbie yn rhwystredig wrth i bresenoldeb Gethin yn y fflat ddod rhyngddi hi a Kevin. Macs is hoping to rekindle the flame between him and Gaynor. But he risks jeopardising both his job and his relationship with Sioned by hounding Gaynor. Debbie is frustrated that Gethin’s presence in the flat is coming between her and Kevin.

19 o funudau