Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

31/08/2012

Mae Gethin yn gwneud i Gwyneth deimlo’n hynod anesmwyth drwy ddangos cymaint o ddiddordeb ynddi. Sylweddola Sion ei fod yn colli bod yn rhan o Cwm Ni ac mae’n cytuno i fod yn olygydd eto, ond ar ei delerau ei hun y tro hyn. Gethin’s concern for Gwyneth’s welfare makes her anxious. Sion realises that he misses the local newspaper and agrees to be editor once more, but this time on his own terms.

19 o funudau