Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

29/08/2012

Mae Garry yn atgoffa Gwyneth nad yw’r ddyled am ladd Brandon wedi ei thalu eto. Mae tensiynau ym Mhenrhewl wrth i Eifion sylweddoli’r bwriad i fedyddio Bobi, a hynny yn erbyn ei ewyllys. Garry calls on Gwyneth to remind her that she’s yet to fully pay the price for killing Brandon. Tensions are mounting in Penrhewl as Eifion realises that Bobi is to be christened against his wishes.

19 o funudau