Dòmhnall Iain MacÌomhair

Mairead Nic a' Phì a' bruidhinn ri Dòmhnall Iain MacÌomhair bhon Chomunn Gàidhealach (ann an 1991) mun strì a rinn An Comunn airson foghlam Gàidhlig.

Tha Mairead cuideachd a' toirt dhuinn fiosrachadh mu Mhòd an Òbain ann a 1906 agus mu fhèill-reic a chaidh a chumail ann a 1907 a bha an dòchas £10,000 a thogail airson obair-leasachaidh a' Chomuinn.

This clip is from

Added. Check out your playlist Dismiss