Dè thachair dha na Dereks?

B'àbhaist dhan ainm Derek a bhith a-measg nan deich ainmean as cumanta anns an Rìogheachd ach chan eil an-diugh, carson? Cluinnear bho Derek Moireach, MacAoidh agus MacIlleathain.

Release date:

Duration:

10 minutes

This clip is from