Dafydd a Caryl, 09/08/2012 Maes Carafanau - Dydd Iau

Dafydd a Caryl yn cael cwmni Matthew Rhys, Elfed Morgan Morris a criw y carafan.