Dafydd a Caryl, 08/08/2012 Eisteddfod Bro Morgannwg - Dydd Mercher

Dafydd a Caryl yn darlledu o faes carafanau Eisteddfod Bro Morgannwg 2012.