Dafydd a Caryl, 07/08/2012 Eisteddfod Bro Morgannwg - Dydd Mawrth

Rhaglen Dafydd a Caryl yn fyw o Faes Carafanau Eisteddfod Bro Morgannwg.