Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

06/08/2012 (Part 2)

Mae Gethin yn colli amlen werthfawr iawn a Sioned yn amheus o fodolaeth ei rhent. Mae gan Cadno eiriau caled iawn i Anti Marian, druan. Gethin loses a valuable envelope and Sioned dubious aabout the existence of her rent money. Cadno has some harsh words for poor Aunty Marian.

19 o funudau