Hywel Gwynfryn a Rachel Williams

Rachel Williams, un o athrawon Ysgol Gymraeg gyntaf Y Barri ac yna roedd yn brifathrawes ar yr ysgol am 20 mlynedd, yn son am y gwrthwynebiad i sefydlu ysgol Gymraeg yn Y Barri.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

6 o funudau

Daw'r clip hwn o

Dan sylw yn...