Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

31/07/2012

Yn dilyn ei ymosodiad ar Gwyneth, mae’r straen bron a mynd yn drech ar Britt. Caiff Mark ei frifo pan fo Ricky yn dangos mwy o ddiddordeb yn Kevin. Following her brutal attack on Gwyneth, pressure is mounting on Britt. Mark is hurt that Ricky seems more interested in Kevin than him.

20 o funudau