Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

24/07/2012

Trefna Courtney i gyfarfod ‘Llŷr’ am yr eildro. Ond mewn gwirionedd, does ganddi ddim syniad pwy yw’r ffrind mae hi wedi cwrdd ag ef ar y we. Yn anffodus i Macs, mae’r trefniadau ar gyfer priodas Gaynor a Hywel yn mynd rhagddynt. Courtney arranges to meet ‘Llŷr’ for the second time. But the truth is, she has no idea of her internet friend’s true identity. Unfortunately for Macs, Gaynor and Hywel’s wedding is back on track.

20 o funudau