Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

20/07/2012

Byr-hoedlog yw hapusrwydd Gwyneth wrth iddi dderbyn rhywbeth arall drwy’r post, ond nid Yvonne sy’n gyfrifol y tro hwn. Mae Moc yn paratoi i gyfaddef wrth Gethin am ei berthynas gyda Sheryl. Gwyneth’s contentment is short-lived as she receives more unwelcome post, but Yvonne’s not responsible this time. Moc prepares to confess to Gethin about his relationship with Sheryl.

20 o funudau