Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

19/07/2012 (Part 2)

A wnaiff Gemma lwyddo i gyrraedd Courtney cyn Llyr? Daw dynion Cwmderi at ei gilydd i fwynhau barbeciw! Will Gemma succeed in reaching Courtney before Llyr? The men of Cwmderi come together to enjoy a barbecue!

19 o funudau