Machnamh Mhic Annaidh - Sos an tsamhraidh

Bhí Banríon Shasana in Inis Ceithleann de Máirt.Bím féin in Inis Ceithleann gach Máirt.
Bíonn seans ag an Bhanríon labhairt leis an náisiún uair amháin sa bhliain ag an Nollaig; bíonn seans agam labhairt leatsa gach Déardaoin.

Tá sé a dhéanamh agam le sé mhí anuas agus tá mé ag déanamh go bhfuil sé in am dom sos a thabhairt duit. Ní hé go bhfuil deireadh ráite agam, ná baol air, ach tá deireadh na scoilbhliana ann agus tá a fhios agam go mbíonn daoine ag dúil le saoire beag a fháil an tráth seo bliana.

Beidh cuid agaibh ag triall chun na Gaeltachta, agus má théid tú ann geallaim duit go gcoinneoidh mé súil ar rialtas Bhaile Átha Cliath ar eagla go gcuirfidis deireadh leis an Ghaeltacht agus tú ann.

Tuigim go mbeidh daoine eile ag imeacht ar thóir na gréine, agus arís geallaim duit go gcoinneoidh mé súil ar an Ghréig, ar eagla go gcuirfidh rialtas na Gearmáine deireadh léi agus tú ag déanamh bolg le gréine ann.

Agus coinneoidh mé súil ar Angela Merkel chomh maith, féachaint an dtéann sí chuig cluichí peile nuair atá sí in ainm is a bheith ag obair.

Tosóidh mé ar an cheann áirithe sin a luaithe is a bhéas an clár seo thart. Cuirfidh mé an teilifís ar siúl - le súil a choinneáil ar Mherkel agus ní ar mhaithe leis an pheil a fheiceáil, an dtuigeann tú.

Agus ansin, go mall san oíche nuair nach mbíonn madaidh na gcomharsan ag tafann, nuair atá gach duine eile sa teach imithe a luí, tógfaidh mé amach mo leabhar nótaí is mo pheann is luífidh mé isteach ar an scríobh athuair.

Nó níor inis mé duit riamh fá’n am a chonaic mé taibhse i nGaoth Dobhair. Níor inis mé duit riamh fá’n rud a tharla nuair a thit mé ó rothar san Ísiltír, fá’n oíche a raibh mé ar an Late Late Show agus bhí Stefan Grapelli agus David Essex ann chomh maith (yep, chomh fada sin siar); fá’n chailín a raibh mé ag súil amach léi tríocha bliain ó shin is atá anois sa rialtas – ‘cé acu rialtais?’ a deir tú, ach sin rún nach sceithfidh mé go fóill beag.

Nó ar inis mé riamh duit fá’n tréimhse a chaith mé ag obair ar long Spáinneach amach ó chósta na hAfraice?

Níor inis agus ní inseoidh mé é anocht é cibé ar bith.

Tá sos tuillte agat. Déanann Barak Obama oráid ar stáid an náisiúin a chraoladh uair sa bhliain, craolann banríon Shasana uair amháin sa bhliain um Nollaig agus ceapann siad gur leor sin.

Seans mhaith go gceapann tú gur mithid dom sampla na beirte sin a leanúint!

Agus i mí Mheán an Fhómhair, nuair a bhéas deireadh leis na Cluíchí Oilimpeacha, seans go mbeidh deireadh leis an Euro, le Westlife, ach ná bí buartha beidh iontais eile ann agus ní fios cé a bheidh ag croitheadh lámha lena chéile os comhair ceamaraí!

I mí Mheán an Fhómhair beidh na páistí ag pilleadh chun na scoile. Beidh fonn ort luí isteach ar an obair arís agus beidh neart scéalta eile le hinsint agam.

Agus idir an dá linn tá súil agam go mbeidh samhradh ar dóigh agat agus go mbeidh muid ag caint arís roimh i bhfad.

Release date:

Duration:

3 minutes

This clip is from