Eipeasóid 1 - gearrthóg 1

Ábhar ón chartlann a thaispeánann Éire i rith Chogadh na gCarad agus an dóigh a ndearna an teorainn scoilt sa dóigh is gur mhothaigh daoine ar an dá thaobh mar mhionlach ina gceantar féin.

Archive material that shows Ireland during the Civil War and how the border left people on both sides feeling like minorities in their own area.

This clip is from