Terfysgoedd Becca

Cyflwyno’r rhesymau dros derfysgoedd beca yn ystod y 19eg ganrif, a methiant y llywodraeth i ddal y troseddwyr. Trafod y cynigion i egluro pam dewisiwyd yr enw Rebecca i gynrychioli’r terfysgwyr. Arwain i gasgliad sy’n datgan mai llwyddiant oedd yr ymgyrch.

Release date:

Duration:

5 minutes

This clip is from