Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

20/06/2012

Mae’n achos dathlu yn Llwyncelyn ac mae Gaynor a Colin wrth eu boddau o weld eu merch unwaith eto. Aiff Sioned â Macs i herio Scott ond mae’r dihiryn wedi rhaffu celwyddau am eu hanes. There’s cause for celebration at Llwyncelyn with Gaynor and Colin overjoyed at seeing their daughter again. Sioned takes Macs to confront Scott but he’s already created a web of lies about their history.

20 o funudau