Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

18/06/2012

Er mawr ryddhad, caiff Eifion ei glirio o’r achos o lofruddiaeth. Ond mae ei berthynas gyda Cadno yn peri gofid o hyd. Mae Gwyneth yn derbyn llythyr di-enw sy’n awgrymu nad yw ei chyfrinach yn ddiogel. Much to his relief, Eifion is cleared following investigations into the murder. But his relationship with Cadno is still causing concern. Gwyneth receives an anonymous letter which suggests that her secret isn’t safe.

19 o funudau