Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

15/06/2012

Mae gwydraid o win yn ormod o demtasiwn i Ffion. Wedi dau wydriad, mae euogrwydd yn ei threchu ac mae’n rhuthro adref gan geisio cuddio ei ffolineb wrth Jinx. Mae gan Anita syrpreis i Moc o dan ei chot! A glass of wine with supper proves too tempting for Ffion. After a couple of glasses, guilt takes over and she rushes home, trying to hide her foolishness from Jinx. Anita has a surprise for Moc underneath her coat!

20 o funudau