Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

13/06/2012

Mae Sheryl yn siomedig tu hwnt o weld bod cynllun Anita i ddenu Moc wedi llwyddo. Mae hen gramoffôn yn rhoi syniad i Jim! Sheryl is disappointed to find that Anita’s plans to beguile Moc have worked. An old gramophone gives Jim an idea!

19 o funudau