Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

06/06/2012 (Part 1)

Caiff Eifion ei arestio ond a fydd Ed yn fodlon helpu? Mae Sheryl ac Anita yn cystadlu i ennill sylw Moc. Ond pwy fydd yn llwyddo i dreulio’r noson yn ei gwmni? Eifion is arrested but will Ed agree to help? Anita and Sheryl vie for Moc’s attentions. But who will succeed in spending the evening with him?Transmitted on 06/06/12 at 8pm

19 o funudau