Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

05/06/2012 (Part 2)

Nid apwyntiad trin gwallt sydd ar feddwl Sheryl wrth iddi frysio o’r salon. Mae Sioned yn diolch i Gemma am godi ei chalon. Sheryl isn’t thinking of hair appointments as she rushes from the salon. Sioned thanks Gemma for lifting her spirits.Transmitted on 05/06/12 at 9.30pm

19 o funudau