Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

05/06/2012 (Part 1)

Fydd perthynas Gwyneth a Jinx fyth yr un peth eto. Mae ganddo bethau pwysicach i boeni amdanynt na chyfrinach Gwyneth. Ddylai Jim fod wedi dysgu i beidio cymryd sylw o Angela wrth iddo beryglu ei berthynas ag Eileen. Things will never be the same again for Gwyneth and Jinx. He has more important things than Gwyneth’s secret on his mind. Jim should know better than to listen to Angela as he jeopardises his relationship with Eileen.Transmitted on 05/06/12 at 8pm

20 o funudau