Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

30/05/2012

Mae bywyd Gwyneth yn y fantol. A wnaiff Jinx gael ei demtio i ddarllen ei llythyr olaf? Rhaid i Britt gyfaddef wrth Siôn ei bod wedi cytuno i ofalu am Gwern petai Gwyneth yn marw. Mae’r ffaith iddi fynd yn erbyn ei ewyllys yn cythruddo Siôn ac mae’r pellter rhyngddynt yn enfawr. Gwyneth’s life hangs in the balance so will Jinx be tempted to read her last letter to him? Britt is forced to reveal to Siôn that she agreed to raise Gwern should Gwyneth die. Sion is outraged at her decision to go against his will and the distance between them is bigger than ever.

20 o funudau