C2, Dodd com, 22/05/2012 Gemau Glyndain 2012 - Saethu!

Aeth Magi a Glyn draw i Glwb Saethu Abertawe ar gyfer her nesaf Gemau Glyndain 2012!