iPlayer Radio What's New?
Image for Machnamh Mhic Annaidh - Éifeacht an Bhaghcait

Machnamh Mhic Annaidh - Éifeacht an Bhaghcait

Duration: 03:50

Is iomaí cinéal baghcait atá ann; baghcat eacnamaíoch, baghcat trádála, baghcat polaitiúil. Tá a fhios againn gur cumadh an focal i gContae Mhaigh Eo céad triocha bliain ó shin nuair a cuireadh feachtas ar bun i gcoinne an Chaiftín Charles Cunningham Boycott. Le linn Cogadh na Talún a bhí sé agus dhiúltaigh daoine aon bhaint a bheith acu leis. Dhiúltaigh na hoibrithe áitiúla aon chuidiú a thabhairt dó. B’éigin dó oibrithe a thabhairt isteach ó thuaisceart na tíre leis an fhómhar a bhaint is a thabhairt isteach. Is féidir le baghcat a bheith an-éifeachtach má tá dream amháin ag brath go mór ar dhream eile, mar a tharla i gcás an Chaiftín Boycott é féin, nó toisc go raibh sé i mbun eastáit mhóir bhí sé ag brath go huile is go hiomlán ar na hoibrithe áitiúla.

In amanna eile ní bhíonn i gceist ach gníomh siombalach, mar a tharla an tseachtain seo caite, mar shampla, nuair a dhiúltaigh Banríon Sophia na Spáinne gabháil chuig dinnéar ceiliúrtha Bhanríon Shasana ó tharla nach bhfuil aon réiteach go fóill ann ar an aighnéas idir an dá thír mar gheall ar Ghiobráltar. Seans gur thaitin an gníomh seo le muintir na Spáinne ach ní dóigh liom gur chuir sé isteach ar chóisir na banríona i Londain.

Is é an fáth go dtarraingím an t-ábhar seo chugam anois go bhfuil comórtas amhránaíochta na hEoraifíse ar siúil in Azerbaijan an tseachtain seo. Le cúpla seachtain anuas tá tráchtairí agus brú-ghrúpaí ag moladh go gcuirfí baghcat ar an ócáid seo ó tharla nach bhfuil siad sásta le caighdeán na gceart sibhialta sa tír sin.

Ach an raibh mórán daoine ag iarraidh ar Jedward gan dul go Baku, agus do bharúil an ndéanfadh sé difear ar bith don rialtas Asaéreach dá bhfanfadh Jedward sa bhaile?

I ndáiríre ní dhéanfadh sé difear dá laghad. Thógfadh sé go ndéanfadh fórmhór na dtíortha baghcat ar an chomórtas le go dtabharfadh an rialtas in Baku aon aird air, agus fiú ansin, tá gach seans ann go gcuirfeadh siad an locht ar an lucht agóide sa tír féin is go dtapódh siad an deis daorsmacht a chur orthu.

Beidh na cluichí Oilimpeacha ar siúl i Londain i rith an tsamhraidh. Is cuma le lucht a n-eagraithe má chinneann mionphoblacht Afraiceach nó deachtóir na Siria go ndéanfaidh siad baghcat ar shearmanas a n-oscailte. Rinneadh baghcatanna ar na cluichí Oileampacha roimhe ach is beag an tionchar a bhí leo.

Is fada baghcat a dhéanamh ag Meiriceá ar Chúba ach bhain
Fidel Castro leas as an bhaghcat nuair a thug sé le fios do mhuintir Chúba gur shampla eile de chos-ar-bolg Mheiriceá a bhí sa bhaghcat sin.

Rinneadh baghcat trádála ar an Afraic Theas nuair a bhí rialtas na cinedheighilte fós i réim agus bhí tionchar áirithe leis ó tharla go raibh an Afraic Theas ag brath ar an trádáil idirnáisiúnta, ach d’éirigh le tíortha eile, Libia, mar shampla, neamhaird a thabhairt ar bhaghcatanna.

Braithim in amanna gur gníomh ceartaiseach ag daoine an baghcat. D’fhéadfainn féin teacht os do chomhair anois agus mo bhaghcat pearsanta ar Shiria a fhógairt. Bheadh
an t-uachtarán Baashar croíbhriste, nach mbeadh?

Agus ansin tá Iosrael ann. Is fada lucht tacaíochta na bPailistíneach ag iarraidh baghcatanna a chur i bhfeidhm i gcoinne Iosrael. Iarrtar orainn gan tairgí na hIosraeile a cheannach, iarrtar ar ealaíontóirí gan glacadh le cuirí gabháil chun na hIosraeile. Tuigim cén fáth ar mhaith le lucht tacaíochta na bPailistíneach baghcat a chur ar Iosrael ach leis an fhírinne a rá ní dóigh liom go mbeadh tionchar dá laghad ag a leithéid fhad is go bhfuil tacaíocht Mheiriceá ag rialtas Tel Aviv. Ní dóigh liom go ndéanfadh sé difear ar bith dá ndiúltódh Jedward gabháil ann.

I mo chás féin is beag seans go mbeadh orm cinneadh a dhéanamh, nó ní dóigh liom go bhfuil mórán léitheoirí nó éisteoirí agam in Tel Aviv.

Available since: Thu 24 May 2012

This clip is from

Blas 24/05/2012

Join Lucinda Glynn for BBC Radio Ulster's Irish language magazine.

First broadcast: 24 May 2012

Image for 24/05/2012 Not currently available

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss