Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

01/06/2012

Mae Eifion yn teimlo ar y cyrion ym Mhenrhewl wrth i Cadno gymryd rheolaeth o fagwraeth Bobi. Sylweddola Debbie ei bod hi’n ei ystyried Kevin fel mwy na ffrind. Eifion feels pushed to the side-lines of life in Penrhewl as Cadno takes charge of little Bobi. Debbie realises that she considers Kevin as more than just a friend.

19 o funudau