Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

22/05/2012

Gwna Gwyneth benderfyniad mawr am ei thriniaeth. Ond gall y ffaith nad yw’n trafod ei phenderfyniad gydag Yvonne effeithio ar eu perthynas. Nid yw Cadno’n hapus o ddysgu bod Eifion wedi bod yn derbyn rhent wrth Marian. Gwyneth comes to a huge decision regarding her treatment. But making the decision without involving Yvonne may have an effect on their relationship. Cadno is not happy when when she realises that Eifion has been taking rent from Marian.

20 o funudau