Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

25/05/2012

Daw’r heddlu i chwilio am Eifion gan gadarnhau ei fod dan amheuaeth am y lladrad arfog. Mae Ed yn colli rheolaeth o’i deulu wrth i Gemma fynd ar gyfeiliorn. The police come looking for Eifion and confirm that he’s a suspect in the armed robbery case. Ed is losing control of his family as Gemma appears to be going off the rails.

20 o funudau