Aberhafren v Tanau Tawe - Cân ysgafn

Aberhafren
Cân ysgafn: 'Tri chynnig i Gymro/Gymraes'.

Ces gwymp cyn yr olympics draw yn Athen, wir i chi.
Ar ôl anafu 'nhendons, tynnu'n ôl fu'n rhaid i mi
rhag cynrychioli'n hynys yn y syncronedig swim -
bu'n siom go fawr i Brydain ac yn ergyd enbyd im.
Wyth mlynedd 'nôl oedd hynny ond rhoi 'mryd ar ŵyl Beijing
a wnes a dechrau trênio'n wâr fel wreslar yn y ring.
Cyn hir mi ges fy newis yn eu tîm o Saeson mawr
a wnai ddim byd ond rowlio a chofleidio ar y llawr.
O blith athletwyr daear, y mae rhai ar hyd eu hoes
a'u hanffawd fydd dioddef dim ond gwewyr, poen a loes.
Un nos wrth sgwennu englyn cefais gramp yn fy llaw dde,
a'm breuddwyd i gael wreslo yn Beijing aeth dros y lle.
Fe chwerwais ac fe wylais. Arnaf fi aeth pethau'n fain:
ni chawn fod yn Olympiad mor fyd-enwog â fy nain.
Eleni yn lle hynny gwirfoddoli'n enw'r Cwîn
a wnes i gludo'r ffagl fflam pan ddaw hi dros y ffin.
Ei chludo ar fy union i Ffestiniog yn y glaw,
ac yna i Gaernarfon, a'r gwylanod yno ddaw
i ollwng pethau gwlypion nes drwy wyrth ei diffodd hi,
a dyna fyddai'n llwyddiant mawr i Gymro bach fel fi.

Rhys Iorwerth
8 1/2 pwynt

Tanau Tawe
Cân ysgafn: 'Tri chynnig i Gymro/Gymraes'.

Pan oeddwn i'n ferch ifanc,
Fe geisiais fachu bardd
A fyddai yn fy nghanmol
A honni 'mod i'n hardd.
Ond lodes arall aeth â'i gwên
'Da'r bardd tu ôl i'r Babell Lên.

Rhois gynnig ar Almaenwr,
Er mwyn perffeithio'r iaith,
Ystwytho'r is-gymalau
A dysgu'r eirfa faith.
Ond Fräulein arall aeth 'da'r Herr
I'r Goedwig Ddu am wac fach fer.

Ond llwyddais yn y diwedd
'Da'r athro gorau 'rioed,
Un hynod ymarferol:
Gwaith metel, a gwaith coed.
Sy'n profi, wrth im lacio'r staes,
Fod 'na dri chynnig i Gymraes.

Elin Meek
8 1/2 pwynt

Dyddiad Rhyddhau: 14 Apr 2012

Dros flwyddyn ar ôl i wrando

7 o funudau

Daw'r clip hwn o

Ychwanegwyd. Edrychwch ar eich rhestr chwarae Dismiss